DIENSTEN

Startersservice

U zit vol plannen en ambitie, maar hoe beginnen? Er komt immers meer kijken bij de opstart van een eigen zaak dan een goed idee. Wij begeleiden u bij het maken van de juiste beslissingen en zorgen voor een vlotte start.

U kan bij ons terecht voor het volgende:
• opstellen financieel plan en haalbaarheidsstudie
• algemeen fiscaal advies en keuze vennootschapsvorm
• begeleiden van kredietaanvragen bij financiële instellingen
• begeleiden van de notariële akte voor vennootschappen
• inschrijving in het ondernemingsloket (KBO)
• aansluiting bij sociale kas
• aanvraag btw-nummer
• aanvragen vergunningen en attesten
• verplichte aansluitingen (FAVV, sociaal secretariaat, …)

Accountancy

Naast de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren, is een accurate en up-to-date boekhouding noodzakelijk voor u als ondernemer om correcte beleidsbeslissingen te kunnen nemen en inzicht te verkrijgen in de financiële positie van uw onderneming.

Calculare staat u bij in de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier, of u kan ervoor opteren deze zelf te verzorgen onder onze supervisie.

Boekhoudkundig kunnen wij u als volgt bijstaan:
• periodiek bijhouden en boekhoudkundig verwerken van uw dossier;
• advies bij de organisatie van uw administratieve en boekhoudkundige diensten;
• opmaak winstafrekening;
• opmaak balans en tussentijdse cijfers;
• opstellen van financiële plannen en budgettering;
• opmaak jaarrekening in de door de wet vereiste vormen;
• interne en externe rapportering;
• nazicht en analyse van de jaarrekening;
• consolidatiewerkzaamheden;
• …

Daarnaast kan u bij ons terecht voor advies met betrekking tot:
• waardebepaling en overdracht van uw vennootschap;
• optimalisering van de bestaande vennootschapsstructuur;
• begeleiding bij fusies, overnames, afsplitsing van activiteiten,
• ….

Calculare biedt u veel meer dan een ‘technische’ service. We verwerken uw gegevens niet alleen, we interpreteren ze ook!

Fiscaliteit

Bij fiscaliteit komt veel meer kijken dan het verzorgen van uw fiscale aangiften. Het is voor u als ondernemer niet vanzelfsprekend de steeds complexere en snel wijzigende fiscale wet- regelgeving van nabij op te volgen. Als fiscale raadgever brengen wij u graag tijdig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn!
Zoals elke ondernemer streeft U ernaar een maximaal rendement te halen uit uw ingezette middelen en de fiscale druk zo laag mogelijk te houden. Laat u bij deze niet- eenvoudige evenwichtsoefening bijstaan, want goed advies betaalt zich in geen tijd terug!
Een greep uit onze diensten:
• aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI;
• aangifte btw, IC opgave, jaarlijkse btw-listing;
• bijstand en vertegenwoordiging bij fiscale controles;
• fiscale begeleiding op basis van tussentijdse rapportering en prognoses;
• belastingadvies en fiscale ondersteuning op lokaal, Europees en internationaal vlak;
• begeleiding inzake registratie- en successierechten;
• optimalisatie bij verwerving van vastgoed;
• …

Wij onderhouden tevens goede contacten met specialisten, zoals bedrijfsrevisoren, notarissen, fiscale advocaten, verzekeringsmakelaars,…. En dit om u nog beter te kunnen dienen!